Informacja Drukuj
piątek, 09 lipca 2021 11:56

Przypominamy, że zgodnie z zapisami wniosku o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej w wersji 4z:

"Podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U z 2020r. poz. 1845 z póżn. zm.) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem kopie dokumentów wymagających potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, albo wymagających poświadczenia za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem, można dołączyć bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem.

Przypominamy również, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, oraz na podstawie zaktualizowanego wniosku w wersji 4z o przyznanie pomocy na na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, oraz zaktualizowanego biznesplanu w wersji 4z biznesplan składa się na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD) - nie w wersji papierowej.

 

Ta strona używa plików COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information