Składki członkowskie Drukuj
wtorek, 27 października 2009 08:35

Numer konta na, który należy wpłacać składki członkowskie:

41 1090 1144 0000 0001 1253 0147


Uchwała Nr 128/2022

Zarządu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2022

Na podstawie § 17 ust.5 pkt.5 Statutu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski Zarząd Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2022, płatnej na rachunek bankowy stowarzyszenia do dnia 31 maja 2022 r., w wysokości:
  1. dla samorządów w wysokości 0,00 zł od zameldowanego na stałe mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2013 roku (na podstawie danych GUS);
  2. dla samorządu powiatowego w wysokości 0,00 zł
  3. dla osób fizycznych w wysokości 10 zł;
  4. dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;
  5. dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 124/2021

Zarządu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

z dnia 06 września 2021 roku

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2021

Na podstawie § 17 ust.5 pkt.5 Statutu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski Zarząd Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2021, płatnej na rachunek bankowy stowarzyszenia do dnia 31 grudnia 2021 r., w wysokości:
  1. dla samorządów w wysokości 0,00 zł od zameldowanego na stałe mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2013 roku (na podstawie danych GUS);
  2. dla samorządu powiatowego w wysokości 0,00 zł
  3. dla osób fizycznych w wysokości 10 zł;
  4. dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;
  5. dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 108/2019

Zarządu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

z dnia 03 września 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2020

Na podstawie § 17 ust.5 pkt.5 Statutu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski Zarząd Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2020, płatnej na rachunek bankowy stowarzyszenia do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości:
  1. dla samorządów w wysokości 2,00 zł od zameldowanego na stałe mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2013 roku (na podstawie danych GUS);
  2. dla samorządu powiatowego w wysokości 11154,00 zł
  3. dla osób fizycznych w wysokości 10 zł;
  4. dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;
  5. dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 100/2019

Zarządu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

z dnia 17 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2019

Na podstawie § 17 ust.5 pkt.5 Statutu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski Zarząd Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2019, płatnej na rachunek bankowy stowarzyszenia do dnia 31 maja 2019 r., w wysokości:
  a) dla samorządów w wysokości 0,00 zł od zameldowanego na stałe mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2013 roku (na podstawie danych GUS);
  b) dla osób fizycznych w wysokości 10 zł;
  c) dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;
  d) dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 95/2018

Zarządu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018

Na podstawie § 17 ust.5 pkt.5 Statutu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski Zarząd Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2018, płatnej na rachunek bankowy stowarzyszenia do dnia 31 maja 2018 r., w wysokości:

a) dla osób fizycznych w wysokości 10 zł;

b) dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;

c) dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 73/2016

Zarządu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski
z dnia 7 września 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017

Na podstawie § 17 ust.5 pkt.5 Statutu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski Zarząd Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2017, płatnej na rachunek bankowy stowarzyszenia do dnia 30 kwietnia 2017 r., w wysokości:

a) dla samorządów gminnych w wysokości 2,00 zł od mieszkańca obszarów wiejskich gminy wg stanu na dzień 31.12.2013 roku (na podstawie danych GUS);

b) dla samorządu powiatowego w wysokości 11154,00 zł

c) dla osób fizycznych w wysokości 10 zł;

d) dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;

e) dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 58/2015

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2016

Na podstawie § 17 ust.4 pkt. 5 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2016 w wysokości:

a) dla samorządów w wysokości 0,00 zł od zameldowanego na stałe mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2006 roku (na podstawie danych GUS);

b) dla osób fizycznych w wysokości 10 zł

c) dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;

d) dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

2. Zwalnia się z obowiązku płacenia składki: stowarzyszenia, fundacje, związki i inne organizacje społeczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi LGD Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 45/2015

z dnia 12 luty 2015 r.

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2015

Na podstawie § 17 ust.4 pkt. 5 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2015 w wysokości:

a) dla samorządów w wysokości 0,00 zł od zameldowanego na stałe mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2006 roku (na podstawie danych GUS);

b) dla osób fizycznych w wysokości 10 zł

c) dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;

d) dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

2. Zwalnia się z obowiązku płacenia składki: stowarzyszenia, fundacje, związki i inne organizacje społeczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi LGD Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 36/2014

z dnia 3 stycznia 2014 r.

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2014

Na podstawie § 17 ust.4 pkt. 5 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2014 w wysokości:

a) dla samorządów w wysokości 0,00 zł od zameldowanego na stałe mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2006 roku (na podstawie danych GUS);

b) dla osób fizycznych w wysokości 10 zł;

c) dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;

d) dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

2. Zwalnia się z obowiązku płacenia składki: stowarzyszenia, fundacje, związki i inne organizacje społeczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi LGD Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 30/2013

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zarządu Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2013

Na podstawie § 17 ust.5 pkt. 5 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” oraz § 4 ust.8 Regulaminu Zarządu, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2013, płatnej na rachunek bankowy Stowarzyszenia do 30 kwietnia 2013 roku:

a) dla samorządów w wysokości 2,00 zł od zameldowanego na stałe na terenie wiejskim mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2006 roku (na podstawie danych GUS);

b) dla osób fizycznych w wysokości 10 zł;

c) dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;

d) dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

2. Zwalnia się z obowiązku płacenia składki: stowarzyszenia, fundacje, związki i inne organizacje społeczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD Wrota Wielkopolski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 26/2012

z dnia 10 stycznia 2012 r.

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2012

Na podstawie § 17 ust.4 pkt. 5 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2012 w wysokości:

a) dla samorządów w wysokości 0,00 zł od zameldowanego na stałe mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2006 roku (na podstawie danych GUS);

b) dla osób fizycznych w wysokości 10 zł;

c) dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;

d) dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

2. Zwalnia się z obowiązku płacenia składki: stowarzyszenia, fundacje, związki i inne organizacje społeczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi LGD Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 24/2011

z dnia 5 stycznia 2011r.

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich

Na podstawie § 17 ust.5 pkt. 5 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2011 w wysokości:

a) dla samorządów w wysokości 0,00 zł od zameldowanego na stałe mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2006 roku (na podstawie danych GUS);

b) dla osób fizycznych w wysokości 10 zł;

c) dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;

d) dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

2. Zwalnia się z obowiązku płacenia składki: stowarzyszenia, fundacje, związki i inne organizacje społeczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi LGD Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 1/2010

z dnia 12 stycznia 2010

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich

Na podstawie § 17 ust.4 pkt. 5 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2010 w wysokości:

a) dla samorządów w wysokości 0,00 zł od zameldowanego na stałe mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2006 roku (na podstawie danych GUS);

b) dla osób fizycznych w wysokości 10 zł;

c) dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;

d) dla organizacji pozarządowych w wysokości 0 zł.

2. Zwalnia się z obowiązku płacenia składki: stowarzyszenia, fundacje, związki i inne organizacje społeczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi LGD Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 3/2009

z dnia 27 lipca 2009

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich

Na podstawie § 17 ust.4 pkt. 5 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w roku 2009 w wysokości

a) dla samorządów w wysokości 3,00 zł od zameldowanego na stałe mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2006 roku (na podstawie danych GUS);

b) dla osób fizycznych w wysokości 10 zł;

c) dla przedsiębiorców w wysokości 10 zł;

d) dla organizacji pozarządowych w wysokości 10 zł.

2. Zwalnia się z obowiązku płacenia składki: stowarzyszenia, fundacje, związki i inne organizacje społeczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi LGD Wrota Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ta strona używa plików COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information