Małe Projekty - realizacja Drukuj
wtorek, 19 czerwca 2012 13:43

„Plac zabaw w Grębaninie"

Miejsce realizacji: Grębanin

Tytuł operacji: „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Grębanin w Gminie Baranów”

Kwota pomocy: 15 000,00 zł

W ramach realizacji projektu, w Grębaninie został oddany do użytku plac zabaw. Nowy obiekt rekreacyjny służy popularyzacji aktywnych form wypoczynku i jest miejscem spędzania wolnego czasu szczególnie dla dzieci. Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców są urządzenia wykonane z drewna takie jak: zjeżdżalnie, bujak, trzepak, równoważnia, huśtawki. Dodatkowo na terenie rekreacyjnym ustawione zostały ławki i kosze na śmieci. W ramach zadania wykonano regulację drzew i żywopłotu. Budowa placu zabaw możliwa była dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Baranów uzyskała z programu Leader, działanie 4.1. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Grębanin w Gminie Baranów”. Kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła 15000,00 zł. Koszt całkowity zadania 26527,41 zł

09unh.jpg DSCF8550.jpg

„BARANOWSKIE KULE”

Wnioskodawca projektu: Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów

Tytuł operacji: „Baranowskie kule czyli jarmark w Baranowie”

Miejsce realizacji: Baranów, Gmina Baranów

Kwota pomocy: 24 080,00

Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów w ramach organizowanych corocznie „Dni Baranowa” zrealizowało projekt pod nazwą „Baranowskie kule – czyli jarmark w Baranowie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pod namiotami, którymi pokryty był niemal cały rynek znajdowały się kramy, stoiska ekspozycyjne, punkty tradycyjnych rzemiosł, produktów lokalnych i gastronomicznych. Impreza nawiązywała swoim oryginalnym charakterem do tradycji jarmarcznych szeroko opisywanych w publikacjach dokumentujących Baranów. Jarmark był okazją nie tylko do zaprezentowania baranowskich tradycji, ale i rozwijania różnych form współpracy pomiędzy podmiotami i organizacjami reprezentującymi lokalne środowiska.

jarmark 11.jpg jarmark 16.jpg jarmark 17.jpg

jarmark 9.jpg jarmark.jpg

„MAGICZNA NOC KUPAŁY”

Wnioskodawca projektu: Monika Wiśniewska

Tytuł projektu: Magiczna noc Kupały

Miejsce realizacji: Ustronie, Gmina Łęka Opatowska

Kwota pomocy: 25000,00

Z 20 na 21 czerwca w urokliwej scenerii Dworu Myśliwskiego Ustronie odbył się piknik „Magiczna Noc Kupały”. Piknik przepełniony był starosłowiańską tradycją obchodu Nocy Kupały, częściej nazywanej Nocą Świętojańską. Na początek odbył się koncert lokalnych zespołów ludowych i Chórów z regionu LGD. Następnie rozstrzygnięto konkurs na Najładniejszy i Najciekawszy Wianek Świętojański. Główną atrakcją dnia była Osada Drużyny Wojów Wiślańskich KRAK. Prócz słowiańskiej wioski, można było m.in. podpatrywać jak tka się sukna i strzela z łuku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Ścieżka Miłości, na której zakochane pary miały do wykonania różne zadania dla dwojga. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni. Tego dnia w Ustroniu płonęły ogniska, latały lampiony, a w basenie pływały świętojańskie wianki.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg

„TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ”

Wnioskodawca projektu: Młodzieżowo Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Piaski

Tytuł projektu: Wielki Sport w Małej Wsi

Miejsce realizacji: Piaski, Gmina Łęka Opatowska

Kwota pomocy: 5726,58

Realizacja zadania miała na celu upowszechnianie kultury fizycznej i promocję sportowego ducha na terenie LGD wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W turnieju wzięły udział 32 dwuosobowe drużyny7 żeńskich i 25 męskich. Turniej zorganizowany został w formie festynu sportowo-rekreacyjnego, gdzie oprócz sportowców uczestniczyła również społeczność lokalna. Realizacja turnieju przyczyniła się do zacieśnienia i nawiązania nowych form współpracy organizacji z różnych środowisk i sektorów, integrację gmin, szkół i klubów sportowych.

1.jpg dsc_7943.jpg dsc_8122.jpg

dsc_8152.jpg

KĘPIŃSKIE DNI MAJOWE

Wnioskodawca projektu: Kępiński Ośrodek Kultury

Tytuł projektu: Kępińskie Dni Majowe

Miejsce realizacji: Kępno, Miasto i Gmina Kępno

Kwota pomocy: 25000,00

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do integracji mieszkańców z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Podczas Kępińskich Dni Majowych odbyły się między innymi :

  • Warsztaty muzyczne dla kapel podwórkowych z naszego powiatu;
  • Program gier i zabaw dla dzieci, a dla starszej młodzieży i dorosłych zabawa taneczna;
  • Występ kabaretu – Grupa Rafała Kmity. II Artystyczne Spotkanie Seniorów, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, koncert Piosenki Patriotycznej
  • W trakcie trwania dni majowych została przygotowana wystawa „Nasze miasta partnerskie” na kępińskim rynku.
  • W kinie „Sokolnia” odbyła się prezentacja filmów europejskich.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg

"ALE BABKI - TAAAKIE BABKI"

Wnioskodawca projektu: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Tytuł projektu: „Ale Babki – taaakie babki!”

Miejsce realizacji: Bralin, Gmina Bralin

Kwota pomocy: 17241,32 zł

Projekt „Ale Babki – taaakie babki!” skierowany był do członków zespołu „Ale Babki” działającego przy Oddziale Rejonowym PZERiI w Bralinie. Jego celem była troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego, jakim jest zespół ludowy z trzydziestoletnią tradycją, a przy tym stworzenie oferty kulturalnej dla seniorów i podniesienie jakości życia tych osób. Dzięki dofinansowaniu członkowie zespołu uczestniczyli w cyklu warsztatów wokalnych, gdzie pod okiem instruktora przez kilka miesięcy doskonalili techniki śpiewu i pracowali nad dotychczasowym i nowym repertuarem. Ponadto zespół otrzymał nowy wizerunek w postaci jednolitego ubioru i mocne brzmienie – zakupiono mobilny sprzęt nagłaśniający pozwalający na inicjowanie kulturalnych spotkań seniorów w różnych miejscowościach. W ramach projektu zorganizowano 9 spotkań z piosenką, które zostały połączone z odbywającymi się corocznie obchodami dni seniora w poszczególnych kołach terenowych Oddziału Rejonowego PZERiI na terenie działania LGD „Wrota Wielkopolski”. Wydany został też podręczny śpiewnik, który wykorzystywany jest na tego typu imprezach. Dzięki warsztatom wokalnym, nowemu nagłośnieniu i strojom zespół „Ale Babki” wzmocnił swoją pozycję, a członkom dodał odwagi do pokazania swoich umiejętności na szerszym forum.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

„BIESIADA W ZAGRODZIE”

Wnioskodawca projektu: Gmina Perzów

Tytuł projektu: „Biesiada w zagrodzie – historyczno – kulinarne dziedzictwo Wrót Wielkopolski”

Miejsce realizacji: Domasłów, Gmina Perzów

Kwota pomocy: 14148,00

Zgodnie z złożeniami pomysłodawców, celem głównym operacji była integracja mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości historyczno – kulturowej mieszkańców terenu LGD. Podczas Biesiady w Zagrodzie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Perzów zaprezentowały przygotowane tradycyjne potrawy, na scenie wystąpiły Zespoły Ludowe między innymi „Ale babki” z Bralina, „Radzowiczanie” z Radzewic oraz „Perzowianie” z Perzowa, swoje umiejętności zaprezentowała  również młodzież z Sekcji Wokalnej w inscenizacji pod tytułem „Cztery Pory Roku”. Uczestnicy festynu mogli podziwiać wystawę zdjęć oraz prezentację multimedialną z najciekawszymi zakątkami obszaru LGD „Wrota Wielkopolski”. W ramach projektu została wydana publikacja o gminie Perzów.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg

„RĘKODZIEŁO JAKO TWÓRCZOŚĆ KULTURALNA I ARTYSTYCZNA”

Wnioskodawca projektu: Gmina Trzcinica

Tytuł projektu: Festiwal produktu lokalnego – „Rękodzieło jako twórczość kulturalna i artystyczna”

Miejsce realizacji: Laski, Gmina Trzcinica

Kwota pomocy: 3 415,76

Projekt lokalny ,,Rękodzieło jako twórczość kulturalna i artystyczna” obejmował festiwal twórczości rękodzielniczej LGD oraz wydanie publikacji, zawierającej zdjęcia i opis twórczości rękodzielniczej mieszkańców Gminy Trzcinica. W ramach projektu została wydana publikacja ,,Rękodzieło jako twórczość kulturalna i artystyczna” w ilości 400 sztuk, w której zostali przedstawieni mieszkańcy Gminy Trzcinica wykonujący między innymi hafty, obrazy krzyżykowe, rzeźby itp. W ramach zadania zostały zakupione materiały promocyjne w postaci kalendarzyków, notesów i długopisów zawierające charakterystyczny tytuł oraz znaki projektu w celu rozpropagowania lokalnego dziedzictwa kulturowego jakim jest rękodzieło twórców ludowych wśród najszerszego grona mieszkańców LGD z uwzględnieniem młodzieży szkolnej i organizacji społecznych. Promocja książki pt.,,Laski 2012” miała formę spotkania, na którą przybyli rękodzielnicy z Gminy Trzcinica przedstawieni w publikacji oraz zaproszeni rękodzielnicy sąsiednich Gmin LGD, KGW, Rady Sołeckie i Chór ,,Laskowianie”. Z tej okazji została przygotowana wystawa prac rękodzielniczych, przedstawiająca hafty, obrazy wyszywane haftem krzyżykowym, rzeźby w drewnie i korze topoli, biżuteria wykonana szydełkiem, dekoracje z wikliny papierowej, świece z wosku pszczelego oraz dekoracje wykonane z masy cukrowej. Lokalni twórcy ludowi podczas spotkania wymienili się doświadczeniami w dziedzinie swojej twórczości.

1.jpg p9240191.jpg p9240194.jpg

p9240198.jpg p9240199.jpg

"TAK ŻYJEMY, TAK ŻYLIŚMY"

Wnioskodawca projektu: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie

Tytuł projektu: „Tak żyjemy, tak żyliśmy" - wystawa i cykl warsztatów tematycznych definiujących dorobek kulturowy Ziemi Baranowskiej na przestrzeni wieków"

Miejsce realizacji: Gmina Baranów

Kwota pomocy: 9510,85 zł

Projekt Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie pn. „"Tak żyjemy, tak żyliśmy" - wystawa i cykl warsztatów tematycznych definiujących dorobek kulturowy Ziemi Baranowskiej na przestrzeni wieków" miał na celu upowszechnianie dorobku kultury regionalnej Ziemi Baranowskiej poprzez ukazanie najbliższego środowiska oraz poznanie regionalnej kultury, postaci, zabytków, szlaków turystycznych. W ramach projektu zorganizowano spotkania warsztatowe promujące region, prowadzone przez regionalistów i pasjonatów historii regionu. Warsztaty miały na celu pomoc w zbiorze unikatowych materiałów, definiujących dziedzictwo tego miejsca i ludzi je tworzących. Efektem tych działań było otwarcie wystawy stanowiącej przegląd przedsięwzięć, jak i poszczególnych etapów realizacji działań projektu. Dodatkowo została zaprezentowana strona internetowa biblioteki prezentująca relacje ze spotkań warsztatowych.Zaproponowane działania miały na celu wykorzystanie i zagospodarowanie wiedzy na temat lokalnego środowiska społeczno - historycznego. Połączenie tego elementu z nowoczesnymi formami przekazu (prezentacje multimedialne, wizualizacje) wykorzystanie Internetu sprzyjało budowaniu form komunikacji międzypokoleniowej.

img_0018.jpg img_0201.jpg img_0208.jpg

img_0225.jpg img_0249.jpg img_0276.jpg

"TURNIEJ WSI POWIATU KĘPIŃSKIEGO"

Wnioskodawca projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie

Tytuł projektu: Turniej wsi powiatu kępińskiego – integracja rekreacyjno – kulturowa społeczności Wrót Wielkopolski

Miejsce realizacji: Perzów, Gmina Perzów

Kwota pomocy: 14.251,30 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie w 2010 roku zrealizował operację mającą na celu budowanie i umacnianie więzi społecznych wśród mieszkańców, ze szczególnym naciskiem na zachowanie tożsamości kulturowej i historycznej. W ramach operacji zorganizowany został festyn rekreacyjno – kulturalno, którego elementami były: Turniej Wsi Powiatu Kępińskiego, w którym wzięły udział reprezentacje wsi położonych na obszarze całego powiatu kępińskiego. Drużyny rywalizowały ze sobą w formie cyklu zabawnych konkurencji, nawiązujących do lokalnych tradycji i obyczajów. Kolejnym elementem operacji były „Targi sztuki Wrót Wielkopolski”, podczas których lokalni artyści prezentowali prace plastyczne i rękodzieło.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg

"E - KULTURA@ W BIBLIOTECE"

Wnioskodawca projektu: Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy

Tytuł operacji: „e-Kultur@ w Bibliotece””

Miejsce realizacji: Trzcinica, Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy

Kwota pomocy: 17224,00

W ramach projektu Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy została doposażona w moduły biblioteczne programu bibliotecznego SOWA ( moduł obsługi wypożyczalni statystyk, scontrun, moduł obsługi serwisu WWW, moduł rejestracji pracy czytelni, moduł zamawiania i rezerwowania), umożliwiające czytelnikom sprawdzenie zasobów bibliotecznych w katalogu on-line, korzystając z typowej przeglądarki internetowej. Dodatkowo w ramach projektu została utworzona strona internetowa, dzięki której mieszkańcy mogą zapoznać się z ofertą GBP, jak również bez konieczności wychodzenia z domu sprawdzić zawartość katalogów bibliotecznych. Dzięki realizacji projektu „e-Kultur@ w Bibliotece” zakupiono również zbiory multimedialne do biblioteki. Podejmowane w ramach projektu działania edukacyjne: zajęcia z edukacji medialnej i czytelniczej, lekcje pokazowe dla uczniów, jak również instruktaż dla osób dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych stworzył ciekawą ofertę kulturalną placówki. Projekt ten opierał się na współpracy różnych instytucji z terenu Gminy Trzcinica oraz bibliotekarzy z terenu powiatu kępińskiego.

img_0954.jpg img_0993.jpg

DNI KĘPNA

Wnioskodawca projektu: Kępiński Ośrodek Kultury

Tytuł projektu: Dni Kępna

Miejsce realizacji: Kępno, Miasto i Gmina Kępno

Kwota pomocy: 25000,00

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do integracji mieszkańców z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Podczas dni Kępna odbył się  między innymi :

  • Jarmark Twórczości Lokalnej w którym uczestnicy prezentowali prace malarskie, rzeźby, fotografie, hafty;
  • Rajd Rowerowy dla kolaży i amatorów;
  • promowano również wydanie lokalnej monety w celu ugruntowania przynależności do środowiska lokalnego.

dsc01182.jpg jarmark.jpg jarmark_2.jpg

jarmark_4.jpg jrmark_5.jpg

UTWORZENIE STRAŻACKIEJ IZBY PAMIĘCI

Wnioskodawca projektu: OSP w Słupi pod Kępnem

Tytuł projektu: Utworzenie Strażackiej Izby Pamięci w budynku OSP w Słupi pod Kępnem

Miejsce realizacji: Słupia pod Kępnem, Gmina Baranów

Kwota pomocy: 25000,00

W ramach projektu wyremontowane zostały pomieszczenia w których utworzono Strażacką Izbę Pamięci. Utworzenie Strażackiej Izby Pamięci pozytywnie wpłynęło na aktywizację braci strażackiej zarówno seniorów jaki i młodzieży. Jednym z założeń projektu było zmotywowanie mieszkańców regionu do podejmowania nowych inicjatyw społecznych i edukacyjnych. Powstanie Izby dało szanse do rozwoju i pogłębiania wiedzy z zakresu historii i tradycji związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebranie w jednym miejscu archiwaliów, kronik, starych fotografii, odznaczeń, dyplomów czy pucharów jest jak widać idealnym sposobem do rozwoju różnych form edukacyjnych.

1.jpg dsc_0324.jpg dsc_0326.jpg

REMONT ŚWIETLICY W WIELKIM BUCZKU

Wnioskodawca projektu: Gmina Rychtal

Tytuł projektu: Remont Świetlicy w Wielkim Buczku

Miejsce realizacji: Wielki Buczek, Gmina Rychtal

Kwota pomocy: 10264,00

Przedsięwzięcie przyczyniło się do rozwoju nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury dla społeczności wiejskiej z terenu LGD „Wrota Wielkopolski”. Przeprowadzony remont znacznie poprawił warunki korzystających ze świetlicy dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizacji pozarządowych. Obecnym wyglądem obiekt zachęca do organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu aktywizację i integrację lokalnej społeczności.

img_0289.jpg img_0295.jpg

I BRALIŃSKI CROSS ROWEROWY

Wnioskodawca projektu: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej

Tytuł projektu: IBRALIŃSKI CROSS ROWEROWY

Miejsce realizacji: Mielęcin, Weronikopole, Gmina Bralin

Kwota pomocy: 6752,48

Celem operacji było stworzenie ciekawej oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców obszaru LGD „Wrota Wielkopolski”, promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku oraz promocja regionalnego szlaku rowerowego.Amatorski, przełajowy wyścig na rowerach w pięknej scenerii doliny rzeki Niesób przeznaczony był dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W przedsięwzięciu wzięło udział 97 uczestników co potwierdziło że na terenie LGD „Wrota Wielkopolski” rozwija się zamiłowanie do rajdów rowerowych.

1.jpg 16.jpg 39.jpg

5.jpg 55.jpg

NORDIC WALKING PARK

Wnioskodawca : Stowarzyszenie Feniks

Tytuł projektu: Nordic Walking Park

Miejsce realizacji : Ustronie, Gmina Łęka Opatowska

Kwota pomocy: 15000,00

Nordic Walking Park (N.W.P.) „Dwór Ustronie” to projekt dzięki któremu powstała sieć szlaków skierowana do osób, które chcą aktywnie spędza. W ramach projektu powstało 6 tras o długości od 4 do 14 kilometrów wytyczonych w lasach otaczających Dworek w Ustroniu. Trasy, o różnej długości i stopniu trudności, zostały oznakowane czytelnymi tablicami, zgodnymi z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji Nordic Walking, które zawierają szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych Nordic Walking. Trasy szlaków biegną w większości leśnymi drogami i niewielkim fragmentem asfaltu. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów Nordic Walking, ale również do miłośników innych dyscyplin, takich jak biegacze czy narciarze biegowi.

1.jpg imgp0752.jpg

„WODZICZAŃSKIE SMAKI”

Wnioskodawca projektu: Towarzystwo Społeczne „Tilia”

Tytuł projektu: Wodziczańskie smaki

Miejsce realizacji: Wodziczna, Gmina Trzcinica

Kwota pomocy: 7777,28

Celem operacji było pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski”. W ramach projektu „Wodziczańskie smaki” zorganizowano warsztaty tradycyjnego gotowania. Cykl spotkań umożliwił uczestnikom wymianę doświadczeń kulinarnych, przepisów oraz prezentację tradycyjnych potraw. Projekt realizowany był dla 10 uczestników w okresie od grudnia 2011 do marca 2012 roku w Wodzicznej. Warsztaty podzielono na pięć kategorii: ciasta, sałatki, zupy, mięsa, przetwory i nalewki. Zakończenie projektu odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia „Tilia” - Domu Ludowym w Wodzicznej, gdzie uczestnicy zaprezentowali nabyte podczas warsztatów umiejętności i osiągnięcia kulinarne.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICOWYCH

Wnioskodawca projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie

Tytuł projektu: Remont Pomieszczeń Świetlciowych i Użytkowych w Budymki Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie

Miejsce realizacji: Baranów, Gmina Baranów

Kowta pomocy: 12581,10 zł

Pomieszczenia użytkowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie pełnią ogólnodostępne funkcje. Stanowią miejsce spotkań lokalnych grup działających w miejscowości. Remont pomieszczeń świetlicowych i użytkowych przyczyni się m.in. do rozwoju wiedzy w zakresie historii i tradycji związanych z funkcjonowaniem OSP w małej społeczności wiejskiej oraz do rozwoju aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców. W ramach projektu i otrzymanego dofinansowania wyremontowane zostały pomieszcenia użytkowe i świetlicowe w budynku OSP. Prace remotowe obejmowały m.in. modernizację podłóg poprzez usunięcie starej podłogi z PCV i położenie w to miejsce podłogi z paneli oraz posadzki z płytek, malowanie ścian i sufitóww w pomieszczeniach uźytkowych i świetlicowych, remont klatki schodowej.

dscf1417.jpg dscf1422.jpg dscf1426.jpg

dscf1435.jpg

REMONT OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Wnioskodawca projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach

Tytuł projektu: Remont obiektu użyteczności publicznej - sali należącej do kompleksu rekreacyjno - sportowego w Piaskach

Miejsce realizacji: Piaski, Gmina Łęka Opatowska

Kwota pomocy: 14 999,00

W ramach operacji głównym zadaniem było przeprowadzenie gruntownego remontu głównego pomieszczenia Sali strażackiej należącej do kompleksu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Piaski.Cały obiekt oraz remontowana sala stanowi miejsce spotkań różnych grup społecznych jednak dotychczasowy stan Sali nie zachęcał do korzystanie z niej. Przeprowadzony remont miał na celu zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego spędzania czasu poprzez pełne korzystanie z obiektu. Prace remontowe obejmowały między gipsowanie, tynkowanie oraz malowanie ścian i sufitu. Dzięki temu sala stała się wielką zachętą do organizacji różnego rodzaju spotkań społeczności w różnym przedziale wiekowym.

10.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 8.jpg 9.jpg

MIECHOWSKIE REGIONALIA

Wnioskodawca projektu: Gmina Perzów

Tytuł projektu: „Miechowskie regionalia”

Miejsce realizacji: Miechów, Gmina Perzów

Kwota pomocy: 14 910,93

Celem głównym operacji była integracja mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości kulturowej, poprzez organizację biesiady pt. „Miechowskie regionalia”. Podczas Biesiady zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Perzów, które przygotowały swoje tradycyjne potrawy oraz wystawiły rękodzieła. Nie zabrakło także konkursów dla dzieci i dorosłych. Biesiadnicy mogli zdobyć cenne nagrody w postaci sprzętu AGD w konkursach na wyścigi z jajkiem czy też obieranie ziemniaków. Całość imprezy zakończyła zabawa taneczna, którą prowadził Zespół „Takt” z Perzowa. W ramach projektu „Miechowskie regionalia” wydana została publikacja o gminie Perzów i Erdotelek.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg

PRZYRODA POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Wnioskodawca projektu: Starostwo Powiatowe w Kępnie

Tytuł projektu: Przyroda Powiatu Kępińskiego zeszyt powiatowy nr 5 - cz.I i cz.II

Miejsce realizacji: Kępno, Miasto i Gmina Kępno

Kwota pomocy: 10 500,00

W ramach projektu została wydana publikacja pn. Zeszyty Powiatowe nr 5 pt. "Przyroda powiatu kępińskiego" cz.I i cz.II. Celem działania było wzmocnienie wrażliwości przyrodniczej i krajobrazowej mieszkańców LGD "Wrota Wielkopolski". Piąty zeszyt składa się z dwóch części pierwsza opisuje roślinność, druga - zwierzęta. Autorami poszczególnych części są: Iwo Gałecki, Marcin Rachel i Sławomir Gierak - znawcy i pasionaci przyrody, których doświadczenia, zdobyte w bezpośrednim obcowaniu z nią na co dzień, stanowią niezaprzeczalny walor tej publikacji.

czi.jpg czii.jpg

MULTIMEDIALNA BIBLIOTEKA

Wnioskodawca projektu: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie

Tytuł projektu: „Multimedialna biblioteka – wielofunkcyjne centrum informacji”

Miejsce realizacji: Mroczeń, Gmina Baranów

Kwota pomocy: 11609,76

Celem realizacji projektu było podniesienie jakości życia społecznego poprzez wyposażenie filii bibliotecznej w Mroczeniu w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz wydanie folderu informacyjnego i promocyjnego dotyczącego obszaru LSR. Sprzęt multimedialny przyczynił się do wykorzystania edukacji mieszkańców, jest również wykorzystywany podczas lekcji bibliotecznych i zajęć pozalekcyjnych. Zakupienie zbiorów multimedialnych stworzyły atrakcyjny i bogaty program kulturalno – społeczny. Biblioteka stała się miejscem integracji społeczności lokalnej, zapewniając dostęp do innowacyjnych przedsięwzięć mieszkańcom i osobom zainteresowanym. Podsumowaniem projektu było wydanie folderu promującego poszczególny projekt oraz realizowane przedsięwzięcia.

img_0428.jpg img_0429.jpg img_0430.jpg

obraz 013.jpg obraz 019.jpg podpisanie umowy.jpg

WIECZORNY FESTYN SPORTOWO - REKREACYJNY

Wnioskodawca projektu: Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Opatów

Tytuł projektu: "Płomień - Wieczorny Festyn Sportowo - Rekreacyjny"

Miejsce realizacji: Opatów, Gmina Łęka Opatowska

Kwota pomocy:10 001,36

W ramach realizacji operacji zorganizowany został wieczorny rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny dla piłkarzy, ich rodzin, dzieci i młodzieży.Festyn rozpoczął wakacje 2011, odbył się w czerwcu br w godzinach wieczornych i nocnych.W trakcie imprezy zostały przeprowadzone gry, zabawy i konkursy dla całych rodzin. Odbył się również turniej piłkarski drużyn w trzech kategoriach wiekowych- seniorzy, młodziki i trampkarze. Zakupione zostały puchary celem wręczenia trzem najlepszym drużynom. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna na płycie boiska. Podsumowaniem imprezy był nocny pokaz sztucznych ogni. W turnieju wzięło udział około 100 zawodników i 300 kibiców.

dscn6825.jpg dscn6833.jpg dscn6837.jpg

dscn6839.jpg dscn6842.jpg dscn6843.jpg

dscn6856.jpg dscn6872.jpg dscn6875.jpg

dscn6896.jpg

GABLOTY DLA MUZEUM

Wnioskodawca projektu: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Tytuł projektu: Wyposażenie Muzeum Ziemi Kępińskiej w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru Wrót Wielkopolski

Miejsce realizacji: Kępno, Miasto i Gmina Kępno

Kwota pomocy: 8 525,00

W ramach projektu wyposażono Muzeum Ziemi Kępińskiej w wolnostojące gabloty ekspozycyjne – poziome i pionowe. Działanie to pozwoliło na udostępnienie większej liczby obiektów muzealnych dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego oraz regionu Wielkopolski. Muzeum dokonało tym samym dostosowania form prezentacji zbiorów muzealnych do potrzeb współczesnego widza. Projekt pomógł w osiągnięciu przez muzeum celów dydaktycznych, wychowawczych, oświatowych, dokumentalnych i kulturalnych, które składają się na realizację nadrzędnych celów muzeum. Poprzez swoją działalność wystawienniczą, muzeum służy wzajemnemu zrozumieniu ludzi, co przyczynia się do regionalnej integracji. Poprzez ważność dla turystyki, muzeum ma swój wkład w ekonomię regionu.

dsc_0213.jpg dsc_0234.jpg dsc_0498.jpg

TURNIEJ WSI POWIATU KEPIŃSKIEGO II EDYCJA

Wnioskodawca projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie

Tytuł projektu: Turniej wsi powiatu kępińskiego - kulturalno - rekreacyjna integracja społeczności Wrót Wielkopolski.

Miejsce realizacji: Perzów, Gmina Perzów

Kwota pomocy: 11.885,62

Po sukcesie ubiegłorocznego przedsięwzięcia, beneficjent postanowił nawiązać do tego wydarzenia w kolejnym roku. Oprócz turniejowej rywalizacji, skierowanej do zespołów złożonych z mieszkańców wsi powiatu, organizatorzy przygotowali również pokonkursową wystawę prac plastycznych pn. „Najpiękniejsze zabytki krainy Wrót Wielkopolski” oraz pokaz tańców regionalnych w wykonaniu dziecięcych zespołów tanecznych.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg

UTWORZENIE PLACU ZABAW W MROCZENIU

Wnioskodawca projektu: Gmina Baranów

Tytuł : Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Mroczeń w Gminie Baranów

Miejsce realizacji: Mroczeń

Kwota pomocy: 12074,16 zł

W ramach realizacji projektu, W Mroczeniu w parku przy Gimnazjum został oddany do użytku plac zabaw. Nowy obiekt rekreacyjny służy popularyzacji aktywnych form wypoczynku i jest miejscem spędzania wolnego czasu szczególnie dla dzieci. Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców są urządzenia wykonane z drewna takie jak: zjeżdżalnie, bujak, trzepak, równoważnia, słup sprawnościowy, huśtawki. Dodatkowo na terenie rekreacyjnym ustawione zostały ławki i stoły z zadaszeniem, a także nasadzone zostały iglaki i drzewka ozdobne. Budowa placu zabaw możliwa była dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Baranów uzyskała z programu Leader, działanie 4.1. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Mroczeń w Gminie Baranów”. Kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła 12 074,16 zł (co stanowi 70 % kosztów kwalifikowalnych projektu), pozostała część kosztów poniesiona została z wkładu własnego Gminy Baranów.

dscf1340.jpg dscf1343.jpg dscf1349.jpg

dscf1350.jpg dscf1354.jpg dscf1355.jpg

PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ REGIONALISTÓW

Wnioskodawca projektu: Gmina Trzcinica

Tytuł operacji: ,, Promocja osiągnięć regionalistów- kolekcjonerów wiedzy o przeszłości ziemi Wrót Wielkopolski”

Miejsce realizacji; Laski, Gmina Trzcinica

Kwota pomocy: 4 550,00 zł

Projekt ,,Promocja osiągnięć regionalistów- kolekcjonerów wiedzy o przeszłości ziemi Wrót Wielkopolski” połączony z sympozjum, prezentacją i promocją publikacji ,,LASKI 2010”. W ramach projektu odbyło się spotkanie regionalistów z terenu Lokalnej Grupy Działania połączone z wystawą działalności Towarzystwa Przyjaciół Lasek ,,LUKUS”.Podczas sympozjum regionalnego zaproszeni goście wymieniali się poglądami na temat wątków zawartych w publikacji i wywiązała się szeroka dyskusja. Publikacja ,,Laski 2010” została wydana w ilości 400 sztuk. Ma ona na celu przywracanie i pielęgnowanie pamięci regionalnej i społecznej poprzez opracowania regionalne oraz miejscowe legendy.Dzięki przeprowadzonej operacji wzrosła świadomość historyczna i poczucie tożsamości kulturowej uczestników spotkania oraz potencjalnych czytelników publikacji, która została przekazana wśród szerokiego grona mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, organizacji społecznych i bibliotek.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Wnioskodawca: Gmina Kępno

Tytuł projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Klinach

Miejsce realizacji: Kliny, Gmina Kępno

Kwota pomocy: 15000,00 zł

Głównym celem projektu było umożliwienie mieszkańcom wsi kultywowanie tradycji, lokalnego dziedzictwa oraz aktywizację w swoim środowisku przez remont świetlicy wiejskiej oraz udostępnienie jej mieszkańcom. W ramach tego projektu przeprowadzono modernizację sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Klinach. Polegał on na wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej, zerwaniu wykładziny PVC z posadzki, wymurowaniu ścianek, uzupełnienie tynków, obłożenie ścian płytkami glazurowanymi. Ponadto wykonano prace posadzkowe na podłożu wyrównanym masą samopoziomującą z płytek glazurowanych cokolikami. Wykonano prace malarskie. rozprowadzenie wodę i odprowadzenie kanalizacyjne z przepompownią do istniejącej kanalizacji. Zamontowano armaturę sanitarną. Wykonane zostaną inne niezbędne prace mające na celu przywrócenie obiektowi jego funkcjonalności i użyteczności dla mieszkańców. W pomieszczeniach sanitariatów została wykonana również nowa instalacja elektryczna w zakresie okablowania, montażu opraw oświetleniowych, wyłączników oraz gniazd wtykowych.

dsc_0033.jpg dsc_0038.jpg dsc_0044.jpg

BARANOWSKIE PEJZAŻE PĘDZLEM MALOWANE

Wnioskodawca projektu: Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów

Tytuł projektu: „Baranowskie Pejzaże Pędzlem Malowane” - wydanie publikacji i cykl poprzedzających je warsztatów definiujących dorobek 20. edycji pleneru malarskiego w Baranowie

Miejsce realizacji: Gmina Baranów

Projekt Towarzystwa Rozwoju Gminy Baranów pn. "BARANOWSKIE PEJZAŻE PĘDZLEM MALOWANE" - wydanie publikacji i cykl poprzedzających je warsztatów definiujących dorobek 20. edycji pleneru malarskiego w Baranowie”. To już drugi przedsięwzięcie Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów dofinansowane ze środków programu LEADER. Jego głównym założeniem było wydanie publikacji poświęconej plenerowi malarskiemu, którego przez 20. lat współorganizatorem obok Urzędu Gminy w Baranowie, było Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów. Wydanie publikacji poprzedził cykl czterech warsztatów prowadzonych przez regionalistów i postacie na trwale związane z plenerem. Ich celem było zebranie jak największej liczby fotografii, zapisków, wycinków prasowych i innych materiałów dokumentujących historię pleneru, jak i zmian zachodzących na przestrzeni lat na obszarze gminy Baranów, które posłużyły w opracowaniu treści publikacji. Celem, postawionym przez członków Towarzystwa było udokumentowanie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego w oparciu o plener malarski, co pośrednio pokazało również zmiany, jakie zaszły na terenie gminy Baranów w okresie minionych 20 lat. Dorobek plenerowy stanowi tu nieocenione bogactwo tematów, miejsc, ludzkich dziejów, które uwiecznione na płótnach stanowią swoistą lekcję lokalnej historii. Sam projekt to nie tylko budowanie wiedzy na temat regionu, to również generowanie aktywności społecznej mieszkańców, zdopingowanie ich do spotkań, dyskusji, efektywnego spędzenia wolnego czasu. Od lutego 2012 roku publikacja dostępna jest w lokalnych bibliotekach, szkołach i instytucjach kultury.

1.jpg 2.jpg

LEGENDA O ŁABĘDZIU

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Uśmiech"

Tytuł: Legenda o Łabędziu, który osiadła na kępie w Kępnie

Kwota przyznanej pomocy: 10161,13 zł

Projekt polegał na przygotowaniu i wydaniu w formie książkowej komiksu prezentującego legendę o łabędziu - symbolu Kępna. Opracowanie komiksu wymagało zgromadzenia wielu materiałów źródłowych, ciekawostek i faktów historycznych. Publikacja jest pierwszym tekstem, który prezentuje historię herbu Kępna i jest niejako wkładem Stowarzyszenia w obchody 350-lecia Kępna. Opracowanie w formie książkowej trafiło do uczniów szkół podstawowych i bibliotek publicznych, jednak osoby zainteresowane legendą mogą się zapoznać z jej treścią na stronie internetowej Stowarzyszenia www.usmiech.kepno.pl Serdecznie zapraszamy do lektury.

swan1.jpg

WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE ŚWIETLICY

Wnioskodawca projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowach

Tytuł projektu: Wyposażenie gastronomiczne do "Świetlicy Wiejskiej" w miejscowości Jankowy

Miejsce realizacji: Jankowy, Gmina Baranów

Kwota pomocy: 6350,00

W ramach realizacji projektu kuchnia mieszcząca się w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Jankowy została wyposażona w nowy sprzęt gastronomiczny. W skład zakupionego sprzęty wchodzą:

1. Patelnia elektryczna

2. Kuchnia gazowa

3. Frytkownica

Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w nowy sprzęt gastronomiczny przyczyniło się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców i wzbogacenia ich życia kulturowego. Nowe zaplecze gastronomiczne kuchni umożliwia nam organizowanie większej ilości spotkań mieszkańców wsi co pomaga w zapobieganiu marginalizacji społecznej miejscowej ludności.

img_2420.jpg img_2423.jpg

NOWOCZESNA CZYTELNIA MULTIMEDIALNA

Wnioskodawca projektu: Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy

Tytuł operacji: „Nowoczesna czytelnia multimedialna zaspokajająca potrzeby mieszkańców””

Miejsce realizacji: Trzcinica, Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy

Kwota pomocy: 9 162,00

Projekt „Nowoczesna czytelnia multimedialna zaspokajająca potrzeby mieszkańców” zapewnił wszystkim mieszkańcom gminy, jak i również obszaru objętego działaniem LGD, dostęp do nowoczesnej infrastruktury sprzętowej i multimedialnej. Dzięki zrealizowanemu projektowi do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy zostały zakupione trzy nowe zestawy komputerów stacjonarnych, wysokiej jakości skaner, zbiór multimediów (audiobooków, CD, DVD, mp3) oraz wydana została ulotka informacyjna traktująca o możliwości korzystania przez mieszkańców z czytelni multimedialnej w bibliotece gminnej oraz filii.

img_0974.jpg img_0998.jpg oct0318.jpg

orange.jpg

SMOCZE MIASTECZKO

Wnioskodawca projektu: Gmina Perzów

Tytuł projektu: Smocze miasteczko

Miejsce realizacji: Perzów, Gmina Perzów

Kwota pomocy: 15 000,00

"Smocze miasteczko" to projekt, który zakładał budowę placu zabaw w Perzowie oraz miał na celu aktywizację najmłodszych poprzez zachęcenie ich do twórczości artystycznej. W ramach peojektu ogłoszony został konkurs plastyczny i literacki w kilku katergoriach. W konkursach wizęło udział ponad 110 dzieci z gminy Perzów. W ramach projketu wydano publikację w której znajdują się wszystkie opowiadania oraz prace, których głównym bohaterem jest smok związany z legendą o powstaniu Gminy Perzów. W publikacji oprócz twórczośći dzieci znalazły się również opowiadania, wiersze i rysunki dorosłych.

_dsc2537.jpg _dsc2553.jpg _dsc2566.jpg

dsc_2486.jpg dsc_2523.jpg dsc_2524.jpg

dsc_2554.jpg dsc_2567.jpg dsc_2774.jpg

dsc_2784.jpg image1.jpg

BUDOWA PLACU ZABAW

Wnioskodawca projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowach

Tytuł projektu: Bezpieczny ośrodek zabaw, sportu i rekreacji - budowa placu zabaw w Jankowach

Miejsce realizacji: Jankowy, Gmina Baranów

Kwota pomocy: 9369,00

W ramach projektu w miejscowości Jankowy powstał ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci i młodzieży. W realizację projektu duży wkład mieli mieszkańcy wsi. Mieszkańcy własnymi siłami przygotowywali teren pod plac zabaw - między innymi wykarczowali dziko rosnące krzewy, naprawili i pomalowali ogrodzenie, posiali trawę i posadzili krzewy ozdobne. Uroczystego otwarcia w dniu 31.06.2012r. dokonał Pan Prezes Edmund Jerczyński wraz z Panią Wójt z Urzędu Gminy w Baranowie Panią Bogumiłą Lewandowską- Siwek. Atrakcją otwarcia było zorganizowane dla wszystkich dzieci ognisko.

20120521_185316.jpg 20120531_165815.jpg 20120531_170152.jpg

20120531_170205.jpg 20120531_174424.jpg

NOWY SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY

Wnioskodawca projektu: Kępiński Ośrodek Kultury

Tytuł projektu: Doposażenie Kępińskiego Ośrodka Kultury w sprzęt nagłaśniający podnoszący poziom prowadzonej działalności społeczno-kulturalnej”

Miejsce realizacji: Miasto i Gmina Kępno

Kwota pomocy: 14833,28 zł

Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie jakości prowadzonych przez Ośrodek działań o charakterze społeczno-kulturalnym. Zakup sprzętu poprzedzony został gruntowną analizą potrzeb Ośrodka Kultury, m.in. poprzez konsultacje z lokalnymi muzykami i osobami zajmującymi się zawodowo nagłośnieniem. Po analizie ofert złożonych przez firmy sprzedające sprzęt nagłośnieniowy dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem technicznym i finansowym. W ramach projektu został zakupiony nowoczesny i funkcjonalny sprzęt nagłaśniający firmy HK złożony z 16 elementów, który w znacznym stopniu wpłynął na podniesienie infrastruktury technicznej Ośrodka Kultury. Realizacja projektu pośrednio przyczyniła się do lepszego wykorzystania zasobów kulturowych obszaru LGD.Ośrodek Kultury przygotował Regulamin udostępniania sprzętu nagłaśniającego, który obowiązuje od 20.08.2012. Zgodnie z założeniami projektu sprzęt będący w posiadaniu KOK, może być udostępniany w związku z organizacją bezpłatnych przedsięwzięć kulturalno – społecznych realizowanych w formie: szkoleń, konferencji, warsztatów, przeglądów, prezentacji, koncertów, spektakli, akademii, widowisk artystycznych, sesji, uroczystości tematycznych skierowanych do mieszkańców objętych obszarem LGD. W ten sposób realizacja projektu wpływa na lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców obszaru LGD i przyczynia się do rozwoju nowych potencjalnie niedostępnych form aktywności kulturalnej.Zakupiony sprzęt pozwala na ograniczenie wydatków bieżących Ośrodka Kultury bez konieczności zamawiania kosztownego nagłośnienia przy każdorazowej organizacji imprez. Po raz pierwszy Ośrodek Kultury wykorzystał zakupiony sprzęt nagłaśniający w związku z organizacją koncertu Oueento Band – zespołu działającego przy KOK w dniu 19.08.2012. Niewielkie gabaryty i możliwość podłączenia sprzętu bez kabli ułatwia również przygotowanie imprez w plenerze. Sprzęt jest udostępniany na imprezy organizowane przez stowarzyszenia i instytucje działające na terenie miasta i gminy Kępno.

dsc_0067.jpg dsc_0246.jpg dsc_0268.jpg

dsc_0284.jpg dsc_0287.jpg

WYDANIE I PROMOCJA PUBLIKACJI

Wnioskodawca projektu: Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy

Tytuł operacji: Wydanie i promocja publikacji regionalnej „Zabytki i walory krajoznawcze gminy Trzcinica”

Miejsce realizacji: Trzcinica, Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy

Kwota pomocy: 5732,00 zł

25 września 2012 r. w Restauracji „Centrum” w Trzcinicy odbyło się podsumowanie projektu: Wydanie i promocja publikacji regionalnej „Zabytki i walory krajoznawcze gminy Trzcinica”. Promocję książki uświetnił występ Grupy Wokalnej "TAKT" prowadzonej przez Małgorzatę Kulę z Perzowa. Recital miał charakter regionalno-wspomnieniowy. Koncert był przeplatany recytowanymi wierszami naszych regionalistów: Włodzimierza Mazurkiewicza, starostę kępińskiego oraz Jadwigi Miesiąc, byłej nauczycielki języka polskiego w Trzcinicy. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy, poprzez wydanie publikacji ukazała dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze gminy Trzcinica. Ponadto wydanie lokalnej publikacji niewątpliwie wzbudziło wśród mieszkańców większe zainteresowanie swoim regionem, zwłaszcza w poznawaniu historii i piękna jego zakątków. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wrota Wielkopolski poprzez zorganizowanie atrakcyjnej imprezy kulturalnej, to kolejny cel, jaki został zrealizowany, dzięki realizacji projektu. Wydawnictwo regionalne składa się z czterech rozdziałów: „Dworki i pałace”, „Piękno architektury sakralnej”, „Walory przyrodnicze” oraz „Warto zobaczyć”. Z pierwszego rozdziału czytelnicy dowiedzą się o historii i architekturze pałacyków i dworków w Laskach, Trzcinicy, Pomianach, Teklinie, Aniołce Drugiej, Siemionce i Jeleniej Głowie. Kolejny rozdział traktuje o bogactwie architektonicznym kościołów w Trzcinicy, Laskach, Wodzicznie i Piotrówce, jak również ukazuje kapliczki i figury przydrożne wkomponowane w krajobrazy Gminy Trzcinica. Przyroda w arboretum w Laskach, jak i opisy pomników przyrody są tematem trzeciego rozdziału. Czwarty rozdział zaprasza mieszkańców i nie tylko do odkrywania ciekawych miejsc na ziemi trzcinickiej. Folder został zilustrowany przepięknymi fotografiami. Wydawnictwo zawiera również mapę, informacje praktyczne oraz bibliografię.

dsc_7629.jpg dsc_7651.jpg dsc_7655.jpg

dsc_7688.jpg dsc_7693.jpg dsc_7699.jpg

dsc_7707.jpg

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SALI

Wnioskodawca projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Książęcej

Tytuł projektu: „Atrakcyjne i nowoczesne miejsce spotkań w Nowej Wsi Książęcej, czyli inwestujemy w wyposażenie i zagospodarowujemy teren wokół sali”

Miejsce realizacji: Nowa Wieś Książęca, gmina Bralin

Kwota pomocy: 14873,67 zł

W ramach projektu pn. „Atrakcyjne i nowoczesne miejsce spotkań w Nowej Wsi Książęcej, czyli inwestujemy w wyposażenie i zagospodarowujemy teren wokół sali” sala Wiejskiego Domu Kultury w Nowej Wsi Książęcej, którą użytkuje i sprawuje nad nią opiekę miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna, wyposażona została w komplet nowych krzeseł. Dzięki temu podniesiony został komfort użytkowania tego obiektu, co przyczynia się bezpośrednio do większego i lepszego wykorzystania sali, a przez to do poprawy jakości życia osób korzystających z tego miejsca. Nowe krzesła odmieniły wygląd wizualny sali. Dodatkowo w ramach pracy nieodpłatnej druhowie zagospodarowali teren przylegający do obiektu na miejsce piknikowe i rekreacyjne. W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców powstało boisko do piłki plażowej, duży dotychczas niezagospodarowany plac został wyrównany i obsiany trawą. Z pozyskanej kostki drogowej strażacy utwardzili teren na miejsce piknikowe, na którym kiedyś stanie grill z kamienia polnego oraz położyli chodnik wzdłuż sali. Tak zagospodarowany teren pozwala aktywnie spędzać czas wolny zarówno młodszym jak i starszym mieszkańcom, ponadto przyczynia się do podniesienia atrakcyjności obiektu, którym gospodarują strażacy.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

5.jpg

II BRALIŃSKI CROSS ROWEROWY im. Jana Lissowskiego

Wnioskodawca projektu: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej

Tytuł projektu: II Braliński Cross Rowerowy im. Jana Lissowskiego

Miejsce realizacji: Bralin, gmina Bralin

Kwota pomocy: 8 252,51

17 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej zorganizowało II edycję Bralińskiego Crossu Rowerowego im. Jana Lissowskiego. Bralin gościł kolarzy: tych zawodowych, pasjonatów i tych, którzy chcieli zmierzyć swoje siły i rywalizować w grupie rówieśniczej. Impreza przyciągnęła 108 zawodników i wielu kibiców. Zjechali zawodnicy m.in. z Gliwic, Krzepic, Raszkowa, Namysłowa, Wilkowa, Ostrowa Wlkp., w dużym składzie na mecie stanęli kolarze z sekcji rowerowej MTB Team Sokół Bralin Vidioni, a także, co niezwykle cieszy, liczna grupa dzieci i młodzieży nie tylko z gminy Bralin, ale z całego terenu powiatu kępińskiego. Zawodnicy startowali z podziałem na płeć i kategorie wiekowe na różnych dystansach, w zależności od możliwości fizycznych. Zaplanowanych zostało trzynaście kategorii. Baza rajdu znajdowała się na terenie przy świetlicy „Tęcza”, a trasa wytyczona była w dolinie rzeki Niesob. Każdy, kto odpowiedział na zaproszenie organizatorów, zgłosił swój udział w wyścigu, stanął na mecie i pokonał wyznaczony dla siebie dystans, jest już zwycięzcą. Podjął inicjatywę, zmagał się z wysiłkiem i z rówieśnikami, dlatego organizatorzy dla wszystkich dzieci przygotowali upominki rzeczowe, zestaw startowy, a na koniec ciepły posiłek. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, wśród wszystkich startujących rozlosowaliśmy dodatkowe nagrody. W II Bralińskim Crossie Rowerowym wziął udział Tomasz Lissowski, syn patrona crossu — Jana Lissowskiego. Impreza przyjęła się w środowisku lokalnym i z pewnością będzie kontynuowana.

1.jpg 16.jpg 39.jpg

5.jpg 55.jpg

UTWARDZENIE PLACU PRZED DOMEM LUDOWYM

Wnioskodawca projektu: OSP Donaborów

Tytuł projektu: Utwardzenie kostką brukową placu przed Domem Ludowym w Donaborowie

Miejsce realizacji: Donaborów, gmina Baranów

Kwota pomocy: 14911,04 zł

Celem operacji jest poprawa estetyki wsi Donaborów oraz zwiększenie wykorzystania pomieszczeń Domu Ludowego w Donaborowie poprzez utwardzenie kostką brukową placu przed Domem Ludowym. Dzięki utwardzeniu terenu kostką przed Domem Ludowym, mieszkańcy wsi częściej będą mogli korzystać z sali, która wykorzystywana jest do organizacji wesel, urodzin, komunii, wieczorków czy też zabaw szkolnych, a także innych imprez kulturalnych mających na celu integrację mieszkańców. Kostka brukowa położona została przed głównym wejściem do budynku, pomiędzy salą a ogrodzeniem. Powierzchnia obszaru podlegającemu operacji wynosi 260 metrów kwadratowych.W ramach realizacji projektu zakupiono niezbędne do wykonania zadania materiały, natomiast prace budowlane związane z inwestycją wykonane zostały przez aktywnych strażaków oraz mieszkańców wsi przy pomocy zaprzyjaźnionych firm budowlanych, które udostępniły niezbędny sprzęt, np. koparkę.

img_4057.jpg img_4063.jpg img_4064.jpg

img_4067.jpg

BUDOWA PLACU ZABAW

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Joance

Tytuł projektu: Budowa miejsca rekreacji z placem zabaw we wsi Joanka

Miejsce realizacji: Joanka, Gmina Baranów

Kwota pomocy: 14791,00 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia było zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Joanka polegające na uporządkowaniu terenu, zakupie elementów wyposażenia placu zabaw (w tym: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i pomostem ruchomym, huśtawka, huśtawka wagowa, równoważnia, bujaki, ławka kosze na śmieci, regulamin) oraz regulacji istniejącego drzewostanu. W wyniku realizacji projektu powstał zatem ogólnodostępny plac zabaw, który będzie sprzyjał aktywności ruchowej dzieci, integracji społeczności lokalnej.

2.jpg 3.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg

WYPOSAŻENIE BOISKA I TURNIEJ

Wnioskodawca projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowie

Tytuł projektu: Wyposażenie boiska sportowego i turniej piłkarski

Miejsce realizacji: Raków, gmina Łęka Opatowska

Kwota pomocy : 9898,92 zł

Celem operacji była poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz zachowanie tożsamości i dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie centrum życia społecznego na boisku sportowym w Rakowie. Aspekty te zawierają: organizację imprez aktywizujących społeczność lokalną, formy spędzania czasu wolnego, rekreacji, edukacji oraz inne formy aktywności mieszkańców Rakowa. Pierwszym produktem realizacji programu był przeprowadzony turniej piłkarski połączony z festynem rekreacyjnym dla rodzin. Natomiast druga część operacji obejmowała wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt sportowy, który zachęci większą liczbę mieszkańców do korzystania z boiska. Boisko sportowe w Rakowie jest miejscem, gdzie regularnie odbywają się imprezy sportowo – rekreacyjne, kulturalne i integracyjne. Poza tym na boisku odbywają się treningi młodzieżowego klubu piłkarskiego Rakovia Raków, a w najbliższej przyszłości są planowane również tutaj mecze ligowe klubu. Obiekt wyposażony jest w boisko trawiaste o wymiarach orlikowskich (piłkarskie szóstki). Przy boisku znajduje się amfiteatr ze sceną oraz pomieszczeniem, w którym znajduje się sprzęt sportowy oraz szatnia. Na terenie obiektu jest również obszar, który jest centralnym miejscem gastronomii podczas imprez. Wokół boiska znajdują się trybuny z ławkami, a obecnie sam obiekt jest ogrodzony wysokim płotem z półkulistymi wierzchołkami. Ponieważ ogrodzenie znajduje się kilkanaście metrów powyżej płyty boiska, która jest usytuowana w wydrążonym dole, sam obiekt przypomina mini stadion. Boisko sportowe w Rakowie jest ogólnodostępne dla społeczności lokalnej.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg

WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY

Wnioskodawca projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Mariance Mroczeńskiej

Tytuł operacji: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mariance Mroczeńskiej"

Miejsce realizacji: Marianka Mroczeńska, Gmina Baranów

Kwota pomocy: 14110,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Mariance Mroczeńskiej zrealizowała projekt "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mariance Mroczeńskiej". W ramach niego zakupiono sprzęt kuchenny (patelnia elektryczna, zmywarka z akcesoriami, frytkownica, kuchenka mikrofalowa, wózek, stół, taca), który jest pomocny w przygotowaniu posiłków podczas wszelakich imprez wiejskich i spotkań. Wyposażenie w sprzęt gastronomiczny przyczynia się do polepszenia życia mieszkańców. Wcześniej obsługa kulinarna festynów i innych uroczystości była znacznie utrudniona. Teraz wszelkie prace kuchenne przebiegają szybko i sprawnie. Dzięki sprawniejszej organizacji w Mariance Mroczeńskiej będzie więcej wieczorków tanecznych, uroczystości wspólnoty wioskowej i gminnej, jak również bieżących form spędzania czasu.

STRAŻAK W AKCJI I ZABAWIE

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie

Tytuł projektu : Festyn strażacki - " Strażak w akcji i zabawie"

Miejsce realizacji: Baranów, Gmina Baranów

Kwota pomocy: 11.312,74 zł

W dniu 09.09.2012r. Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie zorganizowała festyn strażacki "Strażak w akcji i zabawie" - operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Okazją do wspólnej zabawy była również 85 rocznica powstania jednostki. Na boisku "Orlika" w Baranowie mogliśmy obejrzeć pokazy zabytkowej sikwaki konnej z roku 1927oraz pokaz ratownictwa drogowego . Udzielano pomocy poszkodowanej rowerzystce w symulowanym wypadku drogowym. Dla dzieci i młodzież przewidziano wiele atrakcji między innymi dmuchane zamki-zjeżdżalnie, występy klaunów, malowanie twarzy, prezentacja policyjnego psa, konkursy o tematyce strażackiej. Zorganizowano "mini-zawody" strażacki, w których udział brały młodzieżowe drużyny pożarnicze. Do zabaw włączyli się również dorośli. Wszyscy uczestnicy zabawy mogli skosztować tradycyjnej strażackiej grochówki i kiełbasek z grilla. Wydano okolicznościowe kartki pocztowe przedstawiające historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie oraz długopisy. Imprezie zorganizowanej przez druhów z OSP towarzyszyła akcja honorowego oddawania krwi. W czasie festynu Starosta Kępiński wręczył strażakom specjalne podziękowanie za udział w organizacji powiatowego festynu „Pożegnanie Lata”. Festyn strażacki zakończyła zabawa taneczna.

img_3625.jpg img_3634.jpg img_3670.jpg

img_3680.jpg img_3686.jpg img_3707.jpg

img_3717.jpg img_3757.jpg img_3773.jpg

img_3798.jpg img_3803.jpg konik.jpg

PRZEDSZKOLAK NA KRAŃCU WIELKOPOLSKI

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Uśmiech"

Tytuł: Przedszkolak na krańcu Wielkopolski

Miejsce realizacji: Kępno

Kwota przyznanej pomocy: 10219,77 zł

W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie zorganizowało dwie imprezy kulturalne dla dzieci w wieku przedszkolnym Pierwsza to Gala taneczna przedszkolaków – w 2012 roku odbyła się już jej VII edycja. Podczas gali dzieci z przedszkoli mają możliwość pokazania szerokiej publiczności zgromadzonej w kępińskiej hali widowiskowo-sportowej swoich umiejętności tanecznych. Prezentują tańce nowoczesne, narodowe, towarzyskie. Zawsze profesjonalnie i przepięknie ubrane w odpowiednie do danego rodzaju tańca stroje. Zmagania taneczne obserwowane są przez 5-osobowe jury, które za każdym razem staje przed niezwykle trudnym zadaniem – wyborem najlepszego zespołu. Dla dzieci niespodzianką jest zwycięstwo wszystkich drużyn. Kolejną imprezą jaka odbyła się w ramach realizacji projektu „Przedszkolak na krańcu wielkopolski” była Miniszansa przedszkolaka. Celem prezentacji było stworzenie dzieciom uzdolnionym artystycznie okazji do zaprezentowania swoich umiejętności, wsparcie ich rozwoju, uaktywnienie potencjału twórczego. W tym roku miniszansa dla przedszkolaków przebiegała pod hasłem „Radość Kibicowania”. Z tej imprezy dzieci również wróciły do domu z nagrodami. Tak jak można było się spodziewać, wszystkie wyśpiewały I miejsce.

ib_p030_0_11.jpg ib_p030_0_231.jpg ib_p030_0_381.jpg

ib_p030_0_391.jpg ib_p030_0_41.jpg ib_p043_0_11.jpg

ib_p043_0_111.jpg

REMONT I DOPOSAŻENIE DOMU LUDOWEGO

Wnioskodawca: OSP w Laskach

Tytuł projektu: "Remont połączony z modernizacją oraz doposażenie kuchni Domu Ludowego w Laskach"

Miejsce realizacji: Laski

Projekt pn. "Remont połączony z modernizacją oraz doposażenie kuchni Domu Ludowego w Laskach" realizowany jest przez Ochotniczą Straż Pożarną w Laskach i ma na celu zaktywizowanie i umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych. Poprzez poszerzenie infrastruktury służącej mieszkańcom ma na celu stworzenie warunków do lepszej integracji, kultywowania tradycji i zaangażowania mieszkańców. Dotychczasowy stan pomieszczeń kuchennych, wskazywał na konieczność ich odnowienia i przeprowadzenia modernizacji w celu przywrócenia funkcji i standardów przynależnych tego typu pomieszczeniom. Wykonanie glazury ściennej znacznie poprawiło warunki higieniczne, sanitarne i estetyczne pomieszczeń. Tym samym wpłynęło na funkcjonalność całego obiektu poprzez stworzenie możliwości kompleksowej organizacji spotkań i umożliwienie organizatorom przygotowania posiłków we własnym zakresie. Zakupione w ramach projektu wyposażenie znajduje się w Domu Ludowym w Laskach i jest nieodpłatnie udostępniane mieszkańcom i organizacjom społecznym - organizatorom imprez o charakterze społecznym, kulturalnym czy rodzinnym. Zakup urządzeń typu: zmywarka, taboret gazowy, frytownica, naleśnikarka oraz wózek i kosze do naczyń znacznie wzbogacił dotychczasowe wyposażenie, pozwolił zapewnić sprawną obsługę większej ilości osób i niewątpliwie ułatwił pracę organizatorom. Rezultatem operacji jest wyremontowanie i doposażenie ww pomieszczeń, co niewątpliwie przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej i będzie dobrym sposobem na dalszą integrację mieszkańców.

pb200168.jpg pb200175.jpg pb200176.jpg

pb200182.jpg pb200186.jpg pb220192.jpg

pb220193.jpg pb220195.jpg

KOMINEK DLA ŚWIETLICY

Wnioskodawca projektu: Gmina Rychtal

Tytuł projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Sadogórze

Miejsce realizacji: Sadogóra, Gmina Rychtal

Kwota pomocy: 11 249,46 zł

Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Sadogórze polegała na wymianie istniejącego ogrzewania w formie pieców kaflowych na ogrzewanie w systemie kominkowym. Zmiana ta wpłynęła na poprawę warunków termicznych budynku, zachęcając tym samym, mieszkańców wsi Sadogóra. (Obszar LGD Wrota Wielkopolski) do aktywnego korzystania z wyposażenia obiektu.

1.jpg 2.jpg

 

Ta strona używa plików COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information