Ogłoszenie nr 6/2018 Budowa lub przebudowa infrastruktury Drukuj
czwartek, 08 marca 2018 07:00

obraz

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie nr 6/2018

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


STOWARZYSZENIE WROTA WIELKOPOLSKI

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Termin składania wniosków: 23.03.2018 – 06.04.2018

Data ogłoszenia naboru: 08.03.2018

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Biuro Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski, ul. Jana Pawła II 2, 63-604 Baranów; od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji

(nazwa przedsięwzięcia)

Zakres operacji Limit środków Forma wsparcia

Nowoczesna baza

rekreacyjno-kulturalna

Budowa lub przebudowa

ogólnodostępnej i niekomercyjnej

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

270 000,00 zł

1) Jednostki sektora finansów publicznych - do 63,63% kosztów kwalifikowalnych;

2) organizacje pozarządowe - max 90% kosztów kwalifikowalnych

3) pozostałe podmioty - max 80% kosztów kwalifikowalnych

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), formularze wniosku o przyznanie wsparcia, formularze wniosku o płatność, oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski – www.wrota.info.pl

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami.

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski w Baranowie, ul. Jana Pawła II 2. Pytania można kierować na adres email: biuro@wrota.info.pl lub telefonicznie: 737 486 540.

Formularze wniosku o przyznanie wsparcia, formularze wniosku o płatność, oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia na stronie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski, oraz na stronie ARiMR

Kryteria wyboru operacji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Ta strona używa plików COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information